System.Data.SqlClient.SqlException: VIEW DATABASE STATE permission denied in database 'vadvice'. The user does not have permission to perform this action. VIEW DATABASE STATE permission denied in database 'vadvice'. The user does not have permission to perform this action. VIEW DATABASE STATE permission denied in database 'vadvice'. The user does not have permission to perform this action. at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection) at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection) at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj) at System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj) at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.ConsumeMetaData() at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData() at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, DbAsyncResult result) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior, String method) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteDbDataReader(CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbCommand.System.Data.IDbCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet) at Dynamicweb.Database.getDataSet(String SQL, String Database, Boolean WithSchema) at Dynamicweb.SolutionStat.DBSize() at Dynamicweb.Content.Management.Installation.GetInstallationXml() at Dynamicweb.Content.Management.Installation.Report()
VestergaardAdvice - Strategisk forretningsudvikling, lederudvikling og salgspsykologi - Salg og salgspsykologi
Udskriv

Salg og salgspsykologi

VestergaardAdvice rådgiver inden for salg og salgspsykologi - herunder udvikling og træning af virksomhedens salgskompetencer.


Salgsledelse og salgpsykologi

 

VestergaardAdvice påpeger at:

  • der i mange organisationer er plads til forbedringer inden for salgsledelsen
  • der i mange organisationer er plads til en større salgspsykologisk indsigt blandt medarbejderne
  • en dygtig og indsigtsfuld salgsledelse er en vigtig forudsætning for at udvikle organisationens salgskompetencer
  • den kompetente salgsleder mestrer salgspsykologiens mange facetter og kan samtidig vejlede og sparre med sine medarbejdere for at opnå nye salgsmål
  • via salgspsykologisk træningsforløb forbedres organisationens evne til at nå virksomhedens opstillede salgsmål

VestergaardAdvice har lang og alsidig erfaring i træning samt opfølgning på salgstræningsforløb.
 

Udvikling og træning i salgspsykologi på strategisk samt operationelt niveau


VestergaardAdvice:

  • medvirker som proceskonsulent til at virksomhedens vision bliver synlig og nærværende for den enkelte salgsmedarbejder

VestergaardAdvice påpeger at:

  • der løber en rød tråd fra virksomhedens vision til den enkelte salgsmedarbejders udlevelse af denne
  • salgsmål defineret på et strategisk niveau skal nedbrydes fra et taktisk niveau til et operationelt niveau
  • oftest defineres de taktiske salgsmål på afdelingsniveau, mens det enkelte team / den enkelte medarbejder udlever målene på det operationelle niveau
  • Den effektive organisation forstår at nedbryde virksomhedens vision til operationelle mål for den enkelte medarbejder

Salgstrappen