System.Data.SqlClient.SqlException: VIEW DATABASE STATE permission denied in database 'vadvice'. The user does not have permission to perform this action. VIEW DATABASE STATE permission denied in database 'vadvice'. The user does not have permission to perform this action. VIEW DATABASE STATE permission denied in database 'vadvice'. The user does not have permission to perform this action. at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection) at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection) at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj) at System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj) at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.ConsumeMetaData() at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData() at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, DbAsyncResult result) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior, String method) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteDbDataReader(CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbCommand.System.Data.IDbCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet) at Dynamicweb.Database.getDataSet(String SQL, String Database, Boolean WithSchema) at Dynamicweb.SolutionStat.DBSize() at Dynamicweb.Content.Management.Installation.GetInstallationXml() at Dynamicweb.Content.Management.Installation.Report()
VestergaardAdvice - Strategisk forretningsudvikling, lederudvikling og salgspsykologi - Forside
Udskriv

Vi bevæger os ind i en ny tid. Mange virksomheder og organisationer står over for at skulle lægge nye strategier. Strategisk forretningsudvikling, lederudvikling og øget opmærksomhed på kunderelationer bliver de nye store fokusområder.

 

VestergaardAdvice har stor erfaring inden for strategisk forretningsudvikling, lederudvikling og salgspsykologi med fokus på tætte kunderelationer.
 

Rådgivning inden for 

- Forretningsudvikling

- Organisatorisk udvikling

- Lederudvikling

- Salg og salgpsykologi