Udskriv

CSR politik

VestergaardAdvice er et socialt ansvarligt firma med en bevist CSR politik.
 
Som en del af VestergaardAdvice’s CSR politik støtter vi Diabetesforeningen. Antallet af personer med diabetes er i kraftig stigning og bliver herved en udfordring for stadig flere personer. Ved at støtte Diabetesforeningen er VestergaardAdvice med til, at sætte fokus på denne samfundsmæssige udfordring.
 
Diabetesforeningen arbejder for at forbedre livsvilkårene for mennesker med diabetes og sætte diabetes på den politiske dagsorden.
 
 
 
Link til Diabetesforeningen: www.diabetes.dk

 

Miljøbevidst adfærd

I VestergaardAdvice arbejde vi til stadighed på, forbedre vores miljømæssige adfærd.
 
De klimatiske udfordringer herunder CO2 belastningen af vores omgivelser er en af de største miljømæssige udfordringer vi har stået overfor nogensinde.
 
VestergaardAdvice har besluttet, at arbejde med en øget miljø bevidsthed inden for områderne trafik samt grøn affaldshåndtering.
 
Trafik
Inden for trafikområdet forsøger vi til stadighed på at efterleve anbefalingerne anvist af Trafikstyrelsen om miljøbevist kørsel.
 
Grøn affaldshåndtering
Inden for affaldshåndtering forsøger vi løbende, at efterleve reglerne om grøn affaldssortering anbefalet af Miljøministeriet. Link til Grøn affaldssortering.